Westelijke ontsluiting Amersfoort van start

9 maart 2017

Om de regionale bereikbaarheid en verkeersveiligheid aan de westkant van de stad Amersfoort te verbeteren wordt de westelijke ontsluiting Amersfoort gerealiseerd. Deze nieuwe weg is onderdeel van de N221 en vormt de regionale verbinding tussen de N199 en de N237. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (provincie Utrecht), wethouder Hans Buijtelaar (gemeente Amersfoort) en regiodirecteur Kees Rutten (ProRail) hebben donderdag 9 maart overeenkomsten gesloten over de aanleg, het beheer en onderhoud van deze nieuwe ontsluitingsweg, die in 2022 gerealiseerd zal zijn.

Jacqueline Verbeek-Nijhof (Mobiliteit): “Ik ben verheugd dat de uitvoering van de westelijke ontsluiting in Amersfoort van start gaat. De nieuwe route loopt niet meer door de woonwijk, maar eromheen. Dit betekent een nieuwe en veilige provinciale weg die bijdraagt aan de regionale bereikbaarheid en doorstroming.”

Westelijke ontsluiting

Het doel van de westelijke ontsluiting is om de westkant van de stad Amersfoort bereikbaar te houden. Daarvoor is het nodig om de route langs de Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan over een traject van 2,5 kilometer opnieuw in te richten. De nieuwe route loopt in de toekomst niet meer door een woonwijk, maar eromheen. Hierdoor wordt het noordelijke deel van de Daam Fockemalaan een autoluwe woonstraat. Door de verdiepte ligging van de weg onder het spoor verdwijnt in de toekomst de huidige spoorwegovergang. Hierdoor wordt de route veiliger. Ook komt er een fietsbrug met veilige fietsroutes aan beide zijden van de weg. Bij de inpassing van de nieuwe weg wordt rekening gehouden met de groene omgeving.

Overeenkomsten

Op 9 maart zijn de volgende overeenkomsten tussen de verschillende partijen gesloten.

  • Gemeente Amersfoort en provincie Utrecht hebben een overeenkomst gesloten over realisatie, beheer en onderhoud van de gehele route van de westelijke ontsluiting.
  • De provincie en ProRail hebben een overeenkomst gesloten over het beheer en onderhoud van de spooronderdoorgang.
  • De gemeente Amersfoort en ProRail hebben een overeenkomst gesloten over de onderlinge samenwerking binnen dit het project. Met ondertekening van deze objectovereenkomst wordt afgesproken dat ProRail opdrachtgever wordt voor de uitvoering.

Planning

De planning van de realisatie van de westelijke ontsluiting Amersfoort ziet er als volgt uit:

2017/2018:

  • Verleggen van kabels en leidingen
  • Archeologisch onderzoek
  • Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven
  • Bouw parkeergarage Dierenpark Amersfoort
  • Aanbesteding

2018/2022:

  • Realisatie Westelijke Ontsluiting
  • Herinrichting Daam Fockemalaan

Meer informatie

Het project westelijke ontsluiting wordt uitgevoerd door de gemeente Amersfoort. Meer informatie over de westelijke ontsluiting in Amersfoort staat op de website van de gemeente Amersfoort: https://www.amersfoort.nl/project/westelijke-ontsluiting.htm

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
[email protected], (030) 258 91 11

Voor persinformatie:
[email protected], 06 15 68 30 62


Bron: Provincie (nieuws)